ANUNŢ

             

      EXAMEN de adimtere în ciclul inferior al liceului clasa a IX-a

    Elevi declaraţi respinşi după proba de aptitudini fizice - vezi document

    Elevi declaraţi respinşi după proba de aptitudini muzicale - vezi document

  

   Listă candidaţi înscrişi pe filiera vocală pentru clasa a IX-a, an şcolar 2017-2018  -  vizualiare document

       

    Susţinerea probelor de aptitudini - vizualizare document


 

 

       EXAMENE  2017    -  vizualizare      

 

      Criterii acord director - vizualizare document

       Listă posturi 23.03.2017  - vizualizare listă

 

 

      Criterii specifice necesare pentru fiecare cadru didactic care solicită avizul  pentru ocuparea posturilor declarate vacante - vizualizare document

 

     Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" Iaşi organizează cursuri pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar/      nonuniversitar/şcoli de maiştri. 

pentru mai multe detalii consultaţi documentul - document

 

ANUNȚ

pentru cursanții înscriși la programul de pregătire psihopedagogică și metodică a maiștrilor instructor  - vizualizează anunţ

 

    

 

      ABSOLVENŢII COLEGIULUI PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IAŞI   PROMOŢIA 2016 POT VENI SĂ RIDICE ACTELE DE STUDII

 

    LICEUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IAŞI
PROIECT DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2013 - 2017

               

IMAGINI DE LA ANIVERSAREA DE 160 DE ANI A LICEULUI PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IAŞI

 

 

 

  Cu drag pentru cei care au iubit, iubesc şi vor iubi Şcoala Normală "Vasile Lupu" Iaşi

        - director, profesor Mihaela Ungureanu

    

Pentru a vizualiza pe tot ecranul apasaţi simbolul cu 2 săgeţi de pe mijlocul prezentării